Ga verder naar de inhoud

Over The Symphony of Us

The Symphony of Us brengt vernieuwing in het Belgische kankeronderzoek. Het project is een eerste stap naar een meer geoptimaliseerd ecosysteem dat meer waarde wil bieden aan patiënten. Het is een symfonie van verandering, waarin elke patiënt, onderzoeker en zorgverlener een essentiële rol speelt.

Hoe het begon

In 2020 nam de Koning Boudewijnstichting (KBS) het kankeronderzoeksysteem grondig onder de loep door gesprekken met patiënten, zorgverleners, onderzoekers, investeerders en beleidsmakers te voeren. Daaruit kwam een gefragmenteerd landschap naar voren, waarbij iedereen wel een stukje van de puzzel heeft, maar niemand het geheel overziet. 

Om het systeem te verbeteren, werkten de stakeholders een gedeelde visie uit, waarin het concept van ‘patiëntenwaarde’ centraal staat. Want dat concept blijft voorlopig nog onderbelicht in het kankeronderzoekssysteem.

The Symphony of Us wil een omgeving creëren die gedragsveranderingen en kritisch denken stimuleert. Dat is cruciaal voor een stevige basis om verandering op alle niveaus in gang te zetten. Net zoals in een orkest zijn ze nodig om een harmonieuze symfonie te creëren.

Diepgaand onderzoeksproject

Het onderzoeksteam van The Symphony of Us verkent het concept van ‘patiëntenwaarde’ en houdt zich tegelijk bezig met actieonderzoek, om voeling te houden met de dagelijkse realiteit. Het concept- en actieonderzoek zullen elkaar voortdurend versterken. Het team werkt nauw samen met mensen die actief zijn op het terrein om drie belangrijke domeinen te onderzoeken:

  • Patiënten, professionals uit de gezondheidszorg en onderzoekers aanzetten om samen de agenda te bepalen voor kankeronderzoek in België. Deze inclusieve aanpak zorgt ervoor dat de onderzoeksprioriteiten overeenkomen met de behoeften en standpunten van alle betrokkenen.
  • Vanuit een onderzoeksperspectief de waarde die patiënten ervarenonderzoeken en de onvervulde behoeften in kankeronderzoek bestuderen.
  • We willen inzicht krijgen in het hele proces van kankeronderzoek en zorg, door aandacht te hebben voor alle aspecten van de patiënt. Het doel is om de patiënt beter te ondersteunen en nadruk te leggen op coachingstrategieën voor betere resultaten en algemeen welzijn, naast medische zorg.

The Symphony of Us streeft naar een verbeterd kankeronderzoekssysteem dat de waarde voor elke patiënt centraal stelt. Dit doen we door een systeembenadering te hanteren, alle belangrijke actoren actief te betrekken en theorie en praktijk samen te brengen.

Wil je deel uitmaken van deze harmonieuze symfonie?

Sluit je bij ons aan, want samen kunnen we geweldige dingen bereiken.

Een initiatief van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld. De Stichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Wij willen een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van de organisaties en de individuen die bijdragen aan een betere samenleving te versterken.