Ga verder naar de inhoud

Teodora Lalova-Spinks

Teodora is juriste en heeft een interdisciplinair doctoraat in farmaceutische wetenschappen en recht (2023, KU Leuven, ondersteund met een FWO-doctoraatsbeurs). Haar onderzoek stond in het teken van het wettelijke kader voor gezondheidsonderzoek, gegevensbescherming en patiëntenemancipatie.

Affiliatie

Universiteit Gent

Expertise domeinen

  • Europees recht, met de nadruk op gegevensbescherming, privacy en gezondheid
  • Klinisch onderzoek
  • Biobanking
  • Mixed-methods research designs (kwalitatief en kwantitatief)

Leer Teodora kennen

Waarin schuilt volgens jou de kracht van The Symphony of Us?

“We zijn vier vrouwen met een verschillende achtergrond en aanpak, maar we houden er dezelfde waarden op na en zijn allemaal begaan met dezelfde kwesties. We zijn dus één in onze diversiteit. Het feit dat we er samen voor gaan en tegelijk heel divers zijn, staat centraal.”

Waarom neem je deel? 

“Ik doe mee aan het project omdat ik oprecht wil helpen en een verschil wil maken. Dit vakgebied ligt me nauw aan het hart, zowel als mens als op professioneel vlak. Ik hou van uitdagingen en ben geïnteresseerd in minder gebruikelijke benaderingen in de wetenschap, waarbij je je comfortzone verlaat - dat is waar transdisciplinariteit om draait."

Hoe kan jouw expertise bijdragen aan dit onderzoek?

"Als juriste draag ik bij door kritisch te kijken naar de regelgeving voor gezondheidsonderzoek op nationaal en Europees niveau. Door mijn interdisciplinaire doctoraat in farmaceutische wetenschap en recht kreeg ik een grondige kennis over de uitdagingen voor kankeronderzoek vanuit EU-perspectief. Empowerment van patiënten staat ook hoog op mijn lijstje. De EU werkt aan belangrijke juridische hervormingen zoals de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Die zijn veelbelovend voor patiënten en onderzoek, maar kunnen ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. 

Als juriste analyseer ik die ontwikkelingen kritisch en kan ik helpen bij de dialoog van patiënten en onderzoeksbelanghebbenden met wetgevers en beleidsmakers. Het is belangrijk om met zulke hervormingen rekening te houden en om de patiëntengemeenschap te betrekken in het debat.”

"Ik hou van uitdagingen en ben geïnteresseerd in minder gebruikelijke benaderingen in de wetenschap, waarbij je je comfortzone verlaat - dat is waar transdisciplinariteit om draait"

Teodora Lalova-Spinks

Welk inzicht uit jouw vakgebied zou je willen delen met de wereld?

“Toen ik aan mijn studies in de rechten begon is een Latijnse spreuk van een Romeinse jurist me bijgebleven: ‘ius est ars boni et aequi’, ofwel ‘het recht is de kunst van het goede en gelijke’. Dat is hoe ik recht zie, en hoe ik kijk naar (kanker)onderzoek. Door dat idee laat ik me leiden. Het zet me aan om de link te leggen tussen recht en problemen in de echte wereld.”

Hoe zie je de toekomst van kankeronderzoek?

“Ik ben optimistisch over de toekomst van kankeronderzoek wereldwijd. Ik geloof dat er zinvolle innovatie zal blijven komen, maar ik merk ook dat er uiteenlopende regels en voorschriften zijn die niet altijd optimaal zijn voor het onderzoeksgebied. Ik droom van meer synergie in die wetten zodat ze patiënten echt ten goede komen en dat de bekende patiëntenslogan ‘Nothing about us without us’ toegepast wordt in onderzoek, in het recht en in het beleid.”

Welk nummer symboliseert 'The Symphony of Us' voor jou? 

“Voor mij vat People Have the Power van Patti Smith helemaal waar The Symphony of Us om draait.”

““Voor mij vat People Have the Power van Patti Smith helemaal waar The Symphony of Us om draait.””
Teodora Lalova-Spinks

Wat heeft je onlangs diep geraakt? En waarom?

“Het is lastig om één enkele situatie te kiezen. Laat me een voorbeeld uit de literatuur geven, omdat ik van poëzie hou. Onlangs herontdekte ik het werk van Miriam Van hee, een Belgische dichteres. Het laatste deel van haar gedicht 'Film' raakte me diep.”

““Dat einde, "we zoeken, we zoeken", raakt me diep, samen met het beeld van het lied van de krekel; een melodie ergens in de nacht. Het herinnert me aan de voortdurende drang naar kennis, de schoonheid van het in vraag stellen en zich door onzekerheid heen zetten.””
Teodora Lalova-Spinks

er is geen einde en geen begin

wij lossen niet op, wij kunnen niet schuilen

wij horen hoe ergens, dichtbij, een krekel

begint met zijn lied, haperend eerst, dan dapper

en onverstoord, we vinden hem niet

maar we zoeken, we zoeken

- Uit Film (Miriam Van Hee)

Welke eigenschappen waardeer je bij anderen?

“Ik waardeer eerlijkheid en openheid, net als medeleven, nieuwsgierigheid en volharding. Ook gevoel voor humor is belangrijk: daardoor kan je een stap terug zetten en zelfs in uitdagende situaties nog lachen.”

Als je een sabbatjaar zou nemen, hoe zou je dat dan invullen?

Ik zou graag lesgeven, misschien als vrijwilliger op een middelbare school om terug te geven aan de volgende generatie en de nieuwsgierigheid te stimuleren. Ik zou ook graag reizen en mezelf onder dompelen in nieuwe omgevingen en perspectieven. Ik schrijf graag poëzie en zou graag de tijd hebben om te experimenteren met proza en non-fictie, en verhalen, ervaringen en overpeinzingen omzetten in langere vormen van literatuur.”

Onze andere onderzoekers

Nadine Boesten

Universiteit Gent

Silke Léonard

AP Hogeschool Antwerpen

Florence Horicks

Université Libre de Bruxelles